חיפוש

שאלון קצר עם לילך רז, מורה לאנגלית ב"סקרנות", בעקבות התקדמות מרשימה והצלחה של תלמידיה

ללילך ניסיון רב בהוראת אנגלית וספרדית, בנוסף היא מתרגמת משפות אלה וגם עורכת לשונית בעברית. שוחחנו איתה על לימוד האנגלית של תלמידינו:


מה הקושי העיקרי, להערכתך, בלימוד שפה זו? הקושי הגדול נובע לדעתי בראש וראשונה מן הכיתות הצפופות והעמוסות. מצב זה מכביד מאוד על למידת שפה כלשהי ועל הלמידה בכלל. בכתות המונות 30 תלמידים ומעלה, מתקשים הילדים והנערים להתרכז בחומר הנלמד ובהבנתו, וכמעט שלא ניתנת להם ההזדמנות לתרגל את מיומנות הדיבור.


מה יתרונו של השיעור הפרטני ? בשיעור פרטני ניתן לתלמיד להתקדם בקצב המתאים לו, והוא אינו מתבייש לדבר ולטעות! הוא משתחרר מהלחץ הכיתתי ומהמבוכה, חווה הצלחות ומצליח להשתחרר מהדימוי העצמי הנמוך לעיתים ומתחושת הכישלון. בשיעור הפרטני מתרגל התלמיד את השפה בכל מיני אמצעים, כולל משחקים. התלמיד פעיל כל השיעור, הוא נפתח לקלוט את החומר ואינו מתבייש להשמיע את קולו.


מה טיבו של הקשר שלך עם התלמידים ? אני דמות אחרת - לא מורה ולא הורה, וכך נעלמים גורמים מעכבים ומפריעים. כמו כן יכולים התלמידים להתקשר אלי טלפונית או לשלוח אלי שאלות במהלך השבוע, וכך הם זוכים ממני לתמיכה מיטבית.